Bàn Trà Nghệ Thuật Mầm Sống VI

Kích thước:37.5cm (Đường kính) x 6.5cm (Dày)
Nghệ sĩ:Lê Xuân Hưởng