Chân Dung 06

 Họa Sĩ:Mai Huy Dũng
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:160cm x 110cm