Khỏa Thân 08

1

 Họa Sĩ:Danh Cường
Chất Liệu:Acrylic & Sơn dầu trên toan
Kích Thước:150cm x 50cm

Đã Bán