Khỏa Thân 27

 Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 110cm x 100cm