Khỏa Thân 32

 Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm