Quà Tặng Quân Cờ Vua Trang Trí Siêu Lớn Từ Gỗ & Bút Chì Màu

3 Quân Siêu Quân Cờ là những tác phẩm nghệ thuật

 • Gỗ Sồi màu sáng trong trong lõi sản phẩm
 • Bút Chì Màu đa sắc kết hợp với keo Epoxy trong suốt tạo cảm giác vui
 • Đế Gỗ Hương Vân màu đỏ vân đẹp hoàn mĩ
 • Từng quân cờ được ghép và hoàn thiện thủ công tỉ mỉ chi tiết và tinh tế
 • Quân Vua và Hậu được tiện và chế tác thủ công từng chi tiết nhỏ nhất
 • Quân Mã được trạm khắc thủ công, rất giống đầu chiến Mã
 • Đây là 3 quân cờ đẹp nhất trong bộ siêu cờ
 • Logo Henry Le được khắc đồng tinh tế

6 Siêu Quân Cờ để Décor và mỗi quân là một tác phẩm nghệ thuật:

 • Gỗ Sồi màu vân sáng trong trong lõi sản phẩm
 • Bút Chì Màu đa sắc kết hợp với keo Epoxy trong suốt
 • Đế Gỗ Hương Vân màu đỏ vân đẹp hoàn mĩ
 • Từng quân cờ được ghép và hoàn thiện thủ công tỉ mỉ chi tiết và tinh tế
 • Quân Vua, Hậu, Tượng, Xe và Tốt được tiện và chế tác thủ công từng chi tiết nhỏ nhất
 • Quân Mã được trạm khắc thủ công, rất giống đầu chiến Mã và là một tác phẩm tượng
 • 6 quân cờ đẹp đại diện cho toàn bộ các quân cờ trong bộ siêu Cờ Vua
 • Logo Henry Le được khắc đồng tinh tế

Kích Thước: 24.5cm (Cao) x 10.5cm (Rộng đế)
Nghệ Sĩ: Lê Xuân Hưởng

Kích Thước Vua: 27.5cm (Cao) x 11cm (Rộng đế)
Kích Thước Hậu: 26cm (Cao) x 11cm (Rộng đế)
Nghệ Sĩ: Lê Xuân Hưởng

Kích Thước: 17cm (Cao) x 9.5cm (Rộng đế)
Nghệ Sĩ: Lê Xuân Hưởng

Kích Thước: 19.5cm (Cao) x 10.5cm (Rộng đế)
Nghệ Sĩ: Lê Xuân Hưởng

Kích Thước: 21cm (Cao) x 10.5cm (Rộng đế)
Nghệ Sĩ: Lê Xuân Hưởng

Kích Thước: 26cm (Cao) x 11cm (Rộng đế)
Nghệ Sĩ: Lê Xuân Hưởng

Kích Thước: 27.5cm (Cao) x 11cm (Rộng đế)
Nghệ Sĩ: Lê Xuân Hưởng

3,500,000

Kích Thước: 21.5cm (Cao) x 10.5cm (Rộng đế)
Nghệ Sĩ: Lê Xuân Hưởng