Quà Tặng Quân Cờ Vua Trang Trí Siêu Lớn Từ Gỗ & Bút Chì Màu

Kích Thước 20cm (Cao) x 10cm (Rộng đế)
Chất Liệu Bút chì màu, Gỗ, Keo Epoxy
Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng

Kích Thước 20cm (Cao) x 10cm (Rộng đế)
Chất Liệu Bút chì màu, Gỗ, Keo Epoxy
Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng

Kích Thước 20cm (Cao) x 10cm (Rộng đế)
Chất Liệu Bút chì màu, Gỗ, Keo Epoxy
Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng

Kích Thước: 24.5cm (Cao) x 10.5cm (Rộng đế)
Nghệ Sĩ: Lê Xuân Hưởng

Kích Thước Vua: 27.5cm (Cao) x 11cm (Rộng đế)
Kích Thước Hậu: 26cm (Cao) x 11cm (Rộng đế)
Nghệ Sĩ: Lê Xuân Hưởng

Kích Thước: 17cm (Cao) x 9.5cm (Rộng đế)
Nghệ Sĩ: Lê Xuân Hưởng

1

Kích Thước: 19.5cm (Cao) x 10.5cm (Rộng đế)
Nghệ Sĩ: Lê Xuân Hưởng

1

Kích Thước: 21cm (Cao) x 10.5cm (Rộng đế)
Nghệ Sĩ: Lê Xuân Hưởng

Kích Thước: 26cm (Cao) x 11cm (Rộng đế)
Nghệ Sĩ: Lê Xuân Hưởng

Kích Thước: 27.5cm (Cao) x 11cm (Rộng đế)
Nghệ Sĩ: Lê Xuân Hưởng

13,500,000

Kích Thước: 20cm (Cao) x 10cm (Rộng đế)
Nghệ Sĩ: Lê Xuân Hưởng