Trứng Phục Sinh Bút Chì Màu Khởi Nguyên

Kích Thước: 9.3cm (Cao) x 8cm (Đường kính)
Trọng Lượng: 300g
Chất Liệu: 105 chiếc bút chì màu, gỗ & keo Epoxy
Đặc tính: Một tác phẩm được tiện thủ công độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam