Vô Đề V

 Họa Sĩ:Nguyễn Cương
Chất Liệu:Sơn Dầu Trên Toan
Kích Thước:40cm x 50cm