Quà Tặng Bộ Tranh Sơn Mài Nhiều Tấm

 Họa Sĩ: Ngô Bá Công
Chất Liệu: Sơn Mài Trên Gỗ
Kích Thước: 120cm x 270cm

 Họa Sĩ: Ngô Bá Công
Chất Liệu: Sơn Mài Trên Gỗ
Kích Thước: 120cm x 270cm (Bộ 3 Tranh Ghép Lại)

 Họa Sĩ: Ngô Bá Công
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 120cm x 270cm (Bộ 3 Bức Tranh Ghép Lại)

 Họa Sĩ: Ngô Bá Công
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 90cm x 240cm (Bộ 2 Bức Tranh Ghép Lại)

 Họa Sĩ: Đinh Thị Thanh
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 36cm x 120cm (4 bức tranh ghép lại)