Quà Tặng Bộ Tranh Sơn Mài Nhiều Tấm

Họa Sĩ: Đinh Thị Thanh Kích Thước: 36cm x 120cm (4 bức) Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Số Lượng: 4 bức Kích Thước: 110cm x 200cm (1 Bức: 50cm x 110cm)

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 52cm x 141cm (4 bức)

Họa Sĩ: Ngô Bá Công Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 270cm (Bộ 3 Tranh Ghép Lại)

Họa Sĩ: Ngô Bá Công Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 270cm (Bộ 3 Bức Tranh Ghép Lại)

Họa Sĩ: Trịnh Quế Anh Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 90cm x 160cm (2 bức)

Họa Sĩ: Ngô Bá Công Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 240cm x 90cm