Quà Tặng Bộ Tranh Sơn Mài Nhiều Tấm

 Họa Sĩ:Ngô Bá Công
Chất Liệu:Sơn Mài Trên Gỗ
Kích Thước:120cm x 270cm

 Họa Sĩ:Ngô Bá Công
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:120cm x 270cm (Bộ 3 Bức Tranh Ghép Lại)

 Họa Sĩ:Đinh Thị Thanh
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:36cm x 120cm (4 bức tranh ghép lại)

 Họa Sĩ:Ngô Bá Công
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:90cm x 240cm (Bộ 2 Bức Tranh Ghép Lại)

 Họa Sĩ:Ngô Bá Công
Chất Liệu:Sơn Mài Trên Gỗ
Kích Thước:120cm x 270cm (Bộ 3 Tranh Ghép Lại)