Quà Tặng Tranh Acrylic Trên Toan | 200+ Tranh Acrylic Làm Quà Tặng

 Họa Sĩ:Mai Huy Dũng
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:50cm x 60cm

 Họa Sĩ:Mai Huy Dũng
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:80cm x 105cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:120cm x 90cm

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

 Họa Sĩ:Peter Bernhardt
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:200cm x 200cm
“Đối với tôi, vẽ tranh là một cách thiền định. Trong chuyến hành trình đến thăm năm tỉnh thành của Việt Nam, tôi vô cùng ngạc nhiên và choáng ngợp trước những phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Đặc biệt là sắc thái phong phú của màu sắc hiện ra trước mắt mình khiến tôi cảm thấy ngây ngất. Tôi rất vốn dĩ nhạy cảm với môi trường xung quanh. Vì vậy, tôi đưa ra quyết định rằng mình sẽ viết hoặc vẽ để giải tỏa cũng như thỏa mãn cảm xúc của mình. Chất liêu Acrylic giúp tôi nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc và những dòng cảm xúc. Việt Nam thực sự là một loại đá quý độc đáo đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Và bây giờ đến lượt tôi để thể hiện tình yêu và sự biết ơn đất nước xinh đẹp này. Đó là lý do tại sao tên của các bức tranh bắt đầu bằng “Tôi Yêu…”

 Họa Sĩ:Peter Bernhardt
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:200cm x 200cm
“Đối với tôi, vẽ tranh là một cách thiền định. Trong chuyến hành trình đến thăm năm tỉnh thành của Việt Nam, tôi vô cùng ngạc nhiên và choáng ngợp trước những phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Đặc biệt là sắc thái phong phú của màu sắc hiện ra trước mắt mình khiến tôi cảm thấy ngây ngất. Tôi rất vốn dĩ nhạy cảm với môi trường xung quanh. Vì vậy, tôi đưa ra quyết định rằng mình sẽ viết hoặc vẽ để giải tỏa cũng như thỏa mãn cảm xúc của mình. Chất liêu Acrylic giúp tôi nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc và những dòng cảm xúc. Việt Nam thực sự là một loại đá quý độc đáo đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Và bây giờ đến lượt tôi để thể hiện tình yêu và sự biết ơn đất nước xinh đẹp này. Đó là lý do tại sao tên của các bức tranh bắt đầu bằng “Tôi Yêu…”

 Họa Sĩ:Peter Bernhardt
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:200cm x 200cm
“Đối với tôi, vẽ tranh là một cách thiền định. Trong chuyến hành trình đến thăm năm tỉnh thành của Việt Nam, tôi vô cùng ngạc nhiên và choáng ngợp trước những phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Đặc biệt là sắc thái phong phú của màu sắc hiện ra trước mắt mình khiến tôi cảm thấy ngây ngất. Tôi rất vốn dĩ nhạy cảm với môi trường xung quanh. Vì vậy, tôi đưa ra quyết định rằng mình sẽ viết hoặc vẽ để giải tỏa cũng như thỏa mãn cảm xúc của mình. Chất liêu Acrylic giúp tôi nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc và những dòng cảm xúc. Việt Nam thực sự là một loại đá quý độc đáo đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Và bây giờ đến lượt tôi để thể hiện tình yêu và sự biết ơn đất nước xinh đẹp này. Đó là lý do tại sao tên của các bức tranh bắt đầu bằng “Tôi Yêu…”

 Họa Sĩ:Peter Bernhardt
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:200cm x 200cm
“Đối với tôi, vẽ tranh là một cách thiền định. Trong chuyến hành trình đến thăm năm tỉnh thành của Việt Nam, tôi vô cùng ngạc nhiên và choáng ngợp trước những phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Đặc biệt là sắc thái phong phú của màu sắc hiện ra trước mắt mình khiến tôi cảm thấy ngây ngất. Tôi rất vốn dĩ nhạy cảm với môi trường xung quanh. Vì vậy, tôi đưa ra quyết định rằng mình sẽ viết hoặc vẽ để giải tỏa cũng như thỏa mãn cảm xúc của mình. Chất liêu Acrylic giúp tôi nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc và những dòng cảm xúc. Việt Nam thực sự là một loại đá quý độc đáo đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Và bây giờ đến lượt tôi để thể hiện tình yêu và sự biết ơn đất nước xinh đẹp này. Đó là lý do tại sao tên của các bức tranh bắt đầu bằng “Tôi Yêu…”

 Họa Sĩ:Peter Bernhardt
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:200cm x 200cm
“Đối với tôi, vẽ tranh là một cách thiền định. Trong chuyến hành trình đến thăm năm tỉnh thành của Việt Nam, tôi vô cùng ngạc nhiên và choáng ngợp trước những phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Đặc biệt là sắc thái phong phú của màu sắc hiện ra trước mắt mình khiến tôi cảm thấy ngây ngất. Tôi rất vốn dĩ nhạy cảm với môi trường xung quanh. Vì vậy, tôi đưa ra quyết định rằng mình sẽ viết hoặc vẽ để giải tỏa cũng như thỏa mãn cảm xúc của mình. Chất liêu Acrylic giúp tôi nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc và những dòng cảm xúc. Việt Nam thực sự là một loại đá quý độc đáo đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Và bây giờ đến lượt tôi để thể hiện tình yêu và sự biết ơn đất nước xinh đẹp này. Đó là lý do tại sao tên của các bức tranh bắt đầu bằng “Tôi Yêu…”

 Họa Sĩ:Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:110cm x 90cm

 Họa Sĩ:Bùi Quang Lượng
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:80cm x 60cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:100cm x 100cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:120cm x 80cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:100cm x 80cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:80cm x 60cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:100cm x 80cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:100cm x 80cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:100cm x 80cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:120cm x 60cm

Họa Sĩ: Lê Đức Biết Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 70 cm x 50cm

Họa Sĩ: Lê Đức Biết Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80 cm x 100cm

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80 cm x 100 cm

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80 cm x 150 cm

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 60 cm x 80 cm

 Họa Sĩ:Trần Ngọc Bảy
Chất Liệu:Acrylic Trên Toan
Kích Thước:120cm x 100cm

 Họa Sĩ:Phạm Hoàng Minh
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:120cm x 150cm

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80cm x 150cm

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 80cm

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80cm x 80cm

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 120cm x 150cm

 Họa Sĩ:Trần Ngọc Bảy
Chất Liệu:Acrylic Trên Toan
Kích Thước:120cm x 100cm

 Họa Sĩ:Trần Ngọc Bảy
Chất Liệu:Acrylic Trên Toan
Kích Thước:90cm x 150cm

 Họa Sĩ:Trần Ngọc Bảy
Chất Liệu:Acrylic Trên Toan
Kích Thước:100cm x 100cm

Họa Sĩ: Nguyễn Thế Hùng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 50cm x 145cm

Họa Sĩ: Nguyễn Thế Hùng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 250cm

 Họa Sĩ:Phạm Hoàng Minh
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:110cm x 100cm

 Họa Sĩ:Phạm Hoàng Minh
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:110cm x 160cm

 Họa Sĩ:Lê Hương
Chất Liệu:Acylic trên toan
Kích Thước:60cm x 80cm

Họa Sĩ: Nguyễn Thế Hùng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 60cm x 120cm

Họa Sĩ: Nguyễn Thế Hùng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 50cm x 145cm

 Họa Sĩ:Phạm Hoàng Minh
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:110cm x 100cm

 Họa Sĩ:Hoàng Phúc Quý
Chất Liệu:Acrylic Trên Toan
Kích Thước:100cm x 70cm

 Họa Sĩ:Hoàng Phúc Quý
Chất Liệu:Acrylic Trên Toan
Kích Thước:100cm x 160cm

 Họa Sĩ:Mai Huy Dũng
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:160cm x 110cm

 Họa Sĩ:Mai Huy Dũng
Chất Liệu:Acylic trên toan
Kích Thước:150cm x 150cm

 Họa Sĩ:Mai Huy Dũng
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:150cm x 150cm

 Họa Sĩ:Mai Huy Dũng
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:150cm x 150cm

 Họa Sĩ:Hoàng Phúc Quý
Chất Liệu:Acrylic Trên Toan
Kích Thước:100cm x 50cm (4 bức)

 Họa Sĩ:Phạm Hoàng Minh
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:76cm x 135cm

 Họa Sĩ:Danh Cường
Chất Liệu:Acrylic & Sơn dầu trên toan
Kích Thước:150cm x 50cm

 Họa Sĩ:Danh Cường
Chất Liệu:Acrylic & Sơn dầu trên toan
Kích Thước:150cm x 50cm

Họa Sĩ: Lê Đức Tùng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 120cm x 70cm

 Họa Sĩ:Lê Hương
Chất Liệu:Acrylic & Sơn dầu trên toan
Kích Thước:100cm x 110cm

 Họa Sĩ:Phạm Hoàng Minh
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:110cm x 100cm

 Họa Sĩ:Mai Huy Dũng
Chất Liệu:Acylic trên toan
Kích Thước:100cm x 100cm

 Họa Sĩ:Mai Huy Dũng
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:40cm x 50cm

 Họa Sĩ:Mai Huy Dũng
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:50cm x 50cm

 Họa Sĩ:Mai Huy Dũng
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:80cm x 105cm

Họa Sĩ:Trịnh Thắng
Chất Liệu:Tranh Acrylic trên toan
Kích Thước:80cm x 100cm

 Họa Sĩ:Mai Huy Dũng
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:80cm x 105cm

 Họa Sĩ:Lê Hương
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:80cm x 60cm

 Họa Sĩ:Lê Hương
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:60cm x 80cm