Phố Xưa

 Họa Sĩ:Nguyễn Lâm
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:80cm x 100cm