Quà Tặng Con Ý Nghĩa & Quà Tặng Bé Độc Đáo, Sáng Tạo

9.5cm x 7cm x 6.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
9.5cm x 7cm x 6.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
9.5cm x 7cm x 6.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích thước: 10.8cm (Cao) - 8.2cm (Đường kính)
Trọng Lượng: 220g
Kích thước: 9.3cm (Cao) x 8cm (Đường kính)
Trọng Lượng: 300g
Kích thước: 7cm (Cao) x 8.3cm (Đường kính)
Trọng Lượng: 240g
Kích thước: 12.3cm (Cao) x 10cm (Đường kính)
Trọng Lượng: 420g
Kích thước: 11cm (Cao) x 7.5cm (Đường kính)
Trọng Lượng: 220g
Kích thước: 13.5cm (Cao) x 8cm (Đường kính)
Trọng Lượng: 450g
Kích thước: 17.5cm (Cao) x 9.7cm (Đường kính)
Trọng Lượng: 440g
Kích thước: 11.5cm (Cao) x 9.7cm (Đường kính)
Trọng Lượng: 400g
Kích thước: 8.6cm (Cao) x 9.8cm (Đường kính)
Trọng Lượng: 340g
Kích thước: 5.7cm (Cao) x 14.6cm (Đường kính)
Trọng Lượng: 640g
Kích thước: 6cm (Cao) x 14.2cm (Đường kính)
Trọng Lượng: 380g
9.5cm x 7cm x 6.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
9.5cm x 6.5cm x 6.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ