Quân Mã Trang Trí – Deluxe Decor Serial

1

Kích Thước: 21cm (Cao) x 10.5cm (Rộng đế)
Nghệ Sĩ: Lê Xuân Hưởng