Quà Tặng Lễ Tốt Nghiệp Cao Cấp – Quà Tặng Tốt Nghiệp Độc Đáo

21.5cm x 22cm
Chất Liệu: Sơn mài
Kích thước: 10.8cm (Cao) - 8.2cm (Đường kính)
Trọng Lượng: 220g
Kích thước: 9.3cm (Cao) x 8cm (Đường kính)
Trọng Lượng: 300g
Kích thước: 14cm (Cao) x 8cm (Đường kính)
Trọng Lượng: 280g
Kích thước: 7cm (Cao) x 8.3cm (Đường kính)
Trọng Lượng: 240g
Kích thước: 12.3cm (Cao) x 10cm (Đường kính)
Trọng Lượng: 420g
Kích thước: 11cm (Cao) x 7.5cm (Đường kính)
Trọng Lượng: 220g
Kích thước: 6.2cm (Cao) x 14.5cm (Đường kính)
Trọng Lượng: 640g
Kích thước: 17.5cm (Cao) x 9.7cm (Đường kính)
Trọng Lượng: 440g
Kích thước: 11.5cm (Cao) x 9.7cm (Đường kính)
Trọng Lượng: 400g