Trừu Tượng 10

 Họa Sĩ:Mai Huy Dũng
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:80cm x 125cm