Chân Dung 03

 Họa Sĩ:Mai Huy Dũng
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:150cm x 150cm