Lao Xao II

 Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 50cm