Lao Xao II

 Họa Sĩ:Danh Cường
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:120cm x 50cm