Khỏa Thân 28

 Họa Sĩ:Danh Cường
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:70cm x 80cm