Trừu Tượng II

 Họa Sĩ:Danh Cường
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:60cm x 120cm