Khỏa Thân Vàng

 Họa Sĩ:Danh Cường
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:150cm x 50cm