Khỏa Thân 27

 Họa Sĩ:Danh Cường
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:110cm x 100cm