Họa Sĩ: KulDeep Iklodiya
Chất Liệu:Gân lá Bồ Đề
Kích Thước:26 (cm) x 21 (cm)

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 20cm (Dài) x 31cm (Cao) x 16.5cm Trọng Lượng: 3000g

 Họa Sĩ:Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:24.5cm (Dài) x 18cm (Cao) x 12cm (Rộng)
Trọng Lượng:1000g
 

Hết hàng

 Họa Sĩ:Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:25cm (Dài) x 13.5cm (Cao) x 24cm (Rộng)
Trọng Lượng:1040g
 

 Họa Sĩ:Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:39cm (Dài) x 20.5cm (Cao) x12cm (Rộng)
Trọng Lượng600g
 

Hết hàng

 Họa Sĩ:Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:60cm x 120cm

Hết hàng

Họa Sĩ:Lê Khánh Hiếu
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:120cm x 90cm
 

Họa Sĩ:Lâm Đức Mạnh
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:40cm x 70cm
 

Hết hàng

 Họa Sĩ:Đặng Hiền
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:90cm x 60cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Đỗ Khải
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 120cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Trương Trọng Quyền
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 180cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Nguyễn Tú Quyên
Chất Liệu:Sơn Mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 100cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Tú Quyên
Chất Liệu:Acrylic Trên Toan
Kích Thước:120cm x 160cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:100cm x 180cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:75cm x 60cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Nguyễn Tuấn Cường
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:60cm x 60cm

 Họa Sĩ:Phạm Hoàng Minh
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:100cm x 110cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Khổng Đỗ Duy
Chất Liệu:Sơn dầu trên vải
Kích Thước:80cm x 120cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:110cm x 130cm

Họa Sĩ: Nam Thành Trung Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 70cm x 70cm

Họa Sĩ: Nam Thành Trung Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 80cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 19cm (Dài) x 16cm (Cao) x 12cm (Rộng) Trọng Lượng: 1200g

Hết hàng

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 17cm (Dài) x 25cm (Cao) x 12cm (Rộng) Trọng Lượng: 1400g

Hết hàng

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 40cm (Dài) x 27cm (Cao) x 30cm (Rộng)

Hết hàng

 Họa Sĩ:Minh Chính
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:80cm x 150cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Nguyễn Đức Huy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 80cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Nguyễn Sỹ Hiếu
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:60cm x 60cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Hoàng A Sáng
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:50cm x 100cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Trương Trọng Quyền
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

 Họa Sĩ:Danh Cường
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:60cm x 120cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Minh Chính
Chất Liệu:Sơn Dầu Trên Toan
Kích Thước:50cm x 70cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:100cm x 150cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Lâm Đức Mạnh
Chất Liệu:Sơn Dầu Trên Toan
Kích Thước:60cm x 40cm

 Họa Sĩ:Phạm Hoàng Minh
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:60cm x 100cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 109cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Trần Năm Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 75cm x 75cm

Hết hàng

Họa Sĩ:Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:20cm (Dài) x 13cm (Cao) x 10cm (Rộng)

Hết hàng

 Họa Sĩ:Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:110cm x 130cm

Hết hàng
1

 Họa Sĩ:Phạm Hoàng Minh
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:76cm x 176cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Lâm Đức Mạnh
Chất Liệu:Sơn Dầu Trên Toan
Kích Thước:80cm x 80cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 90cm x 120cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Hết hàng
1

 Họa Sĩ:Mai Huy Dũng
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:80cm x 105cm

Hết hàng

Chất Liệu: Sơn Mài Trên Gỗ Kích Thước: 20cm x 20cm Xuất Xứ: Campuchia

Hết hàng

 Họa Sĩ:Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:150cm x 150cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Lương Duy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 110cm

Hết hàng

Họa Sĩ:Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:24cm (Dài) x 13cm (Cao) x 15cm (Rộng)

Hết hàng

Họa Sĩ:Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:40cm (Dài) x 19cm (Cao) x 14cm (Rộng)

Hết hàng

Họa Sĩ:Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:21cm (Dài) x 17cm (Cao) x 18cm (Rộng)

 Họa Sĩ:Peter Bernhardt
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:200cm x 200cm

 Họa Sĩ:Peter Bernhardt
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:200cm x 200cm

 Họa Sĩ:Peter Bernhardt
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:200cm x 200cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 120cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 50cm x 70cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Nguyễn Xuân Việt Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 80cm  

Hết hàng

Họa Sĩ: Lê Quân Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 30cm x 40cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Lê Quân Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 20cm x 30cm

Hết hàng
1

Họa Sĩ: Lê Quân Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 40cm x 50cm

Hết hàng

Họa Sĩ:Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:15cm (Dài) x 19cm (Cao) x 8cm (Rộng)

Hết hàng

Họa Sĩ:Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:29cm (Dài) x 15cm (Cao) x 20cm (Rộng)

Hết hàng

 Họa Sĩ:Minh Chính
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:60cm x 60cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:80cm x 80cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:120cm x 90cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:110cm x 90cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Trương Trọng Quyền Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Nguyễn Minh Hải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 120cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Nguyễn Minh Hải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 50cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:120cm x 80cm

 Họa Sĩ:Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:100cm x 80cm

Hết hàng

Nghệ Sĩ:Nguyễn Thu Thủy
Kích Thước:27cm (Cao) x 18cm (Rộng) x 4cm (Miệng)

Hết hàng

 Họa Sĩ:Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:110cm x 80cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:75cm x 150cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:60cm x 120cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:80cm x 100cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:110cm x 130cm

Hết hàng

Họa Sĩ:Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:43cm (Dài) x 34cm (Cao) x 9cm (Rộng)

Hết hàng

Kích Thước:7cm (Cao) x 8.3cm (Đường kính)
Nghệ Sĩ:Lê Xuân Hưởng

 Họa Sĩ:Phạm Hoàng Minh
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:40cm x 50cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Phạm Hoàng Minh
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:50cm x 40cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Phạm Hoàng Minh
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:50cm x 40cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Phạm Hoàng Minh
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:50cm x 40cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Phạm Hoàng Minh
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:50cm x 40cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Phạm Hoàng Minh
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:60cm x 60cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Phạm Hoàng Minh
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:60cm x 60cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Phạm Hoàng Minh
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:60cm x 120cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Phạm Hoàng Minh
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:120cm x 60cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Nguyễn Văn Nghĩa Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 85 cm x 110 cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Nguyễn Tuấn Anh Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 80cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 80cm

 Họa Sĩ:Việt Hương
Chất Liệu:Sơn Dầu Trên Toan
Kích Thước:80cm x 60cm

Hết hàng
1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 120cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:80cm x 120cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:100cm x 180cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:100cm x 180cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 210cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 90cm x 80cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Trương Trọng Quyền Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Hết hàng
1

 Họa Sĩ:Lương Duy
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:80cm x 120cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 109cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 45cm x 60cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 45cm x 60cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 45cm x 60cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Minh Chính
Chất Liệu:Sơn Dầu Trên Toan
Kích Thước:100cm x 200cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Đậu Quang Toàn
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:100cm x 100cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:100cm x 180cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Nguyễn Văn Nghĩa Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 122 cm x 82 cm

Hết hàng

Họa Sĩ:Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:27cm (Dài) x 15cm (Cao) x 8cm (Rộng)
Trọng Lượng:800g

Họa Sĩ:Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:27cm (Dài) x 15cm (Cao) x 10cm (Rộng)

Hết hàng
1

 Họa Sĩ:Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:110cm x 130cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Lê Đức Biết Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 36 cm x 46cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Lâm Đức Mạnh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80 cm x 100 cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100 cm x 120 cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80 cm x 100 cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100 cm x 120 cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80 cm x 150 cm

Hết hàng
1

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100 cm x 120 cm

Hết hàng
1

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80 cm x 100 cm

Hết hàng
1

Họa Sĩ: Lê Thúy Chất Liệu: Màu nước trên lụa Kích Thước: 60 cm x 170 cm

Hết hàng
1

Họa Sĩ: Lê Thúy Chất Liệu: Màu nước trên lụa Kích Thước: 130 cm x 70 cm

Hết hàng
1

Họa Sĩ: Lê Thúy Chất Liệu: Màu nước trên lụa Kích Thước: 170 cm x 60 cm

1

 Họa Sĩ:Đậu Quang Toàn
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:62cm x 82cm

1

 Họa Sĩ:Đậu Quang Toàn
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:82cm x 120cm

1

 Họa Sĩ:Đậu Quang Toàn
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:100cm x 100cm

Hết hàng
1

 Họa Sĩ:Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:60cm x 120cm

Hết hàng
1

 Họa Sĩ:Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:60cm x 120cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Danh Cường
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:120cm x 50cm

Hết hàng
1

Họa Sĩ: Danh Cường Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 150cm x 50cm

Hết hàng
1

Họa Sĩ: Danh Cường Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 150cm x 50cm

Hết hàng
1

 Họa Sĩ:Danh Cường
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:150cm x 50cm

Hết hàng
1

 Họa Sĩ:Danh Cường
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:150cm x 50cm

Hết hàng
1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 65cm x 80cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Phạm Hoàng Minh
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:120cm x 150cm

Hết hàng
1

Họa Sĩ: Nguyễn Bỉnh Sơn Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 180cm

Hết hàng
1

Họa Sĩ: Nguyễn Bỉnh Sơn Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 180cm

Hết hàng
1

Họa Sĩ: Nguyễn Tú Quyên Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 80cm

Hết hàng
1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 81cm x 122cm Những bông hoa cùng nhau khoe quyện cùng đám lá tạo nên một khung cảnh dịu dàng như mơ như thực. Hoa cứ đẹp đi, cứ nở và tỏa hương để những đám lá làm nền và ngăn cách sự hôi tanh của bùn…

Hết hàng
1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 120cm Từng bông sen như đang mạnh mẽ vươn lên, đùa vui trong gió để đón ánh bình minh vào buổi sớm mai. Ngắm nhìn bức tranh thấy được sự tinh khiết, sáng và vui. Cành sen đung đưa theo gió nhưng vẫn đủ tĩnh để những chú chuồn chuồn yên tâm hút mật…

Hết hàng
1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 45cm x 122cm Bảy bông hoa sen tượng trưng cho câu chuyện Đức Phật đản sinh và câu chuyện Bảy bước nở hoa.

Hết hàng
1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 95cm x 122cm Làn gió mùa hè đong đưa tạo nên một khúc nhạc reo vui trong đầm sen trắng. Các cánh sen nhẹ nhàng rơi xuống làn nước tạo nên một sự xao động nhẹ mà vẫn nhẹ nhàng, êm ái…

Hết hàng
1

Họa Sĩ:Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:22cm (Dài) x 32cm (Cao) x 8cm (Rộng)

Hết hàng
1

Kích Thước:17cm (Cao) x 10cm (Đường kính)
Trọng Lượng:70g
Chất Liệu:Gỗ & keo Epoxy trong suốt
Nghệ Sĩ:Lê Xuân Hưởng

Hết hàng
1

Kích Thước:8.6cm (Cao) x 9.8cm (Đường kính)
Trọng Lượng:400g
Chất Liệu:Gỗ & keo Epoxy trong suốt
Nghệ Sĩ:Lê Xuân Hưởng

Hết hàng
1

Kích Thước:17.5cm (Cao) x 9.7cm (Đường kính)
Trọng Lượng:500g
Chất Liệu:Gỗ & keo Epoxy trong suốt
Nghệ Sĩ:Lê Xuân Hưởng

Hết hàng
1

Kích Thước:17cm (Cao) x 9.5cm (Đường kính)
Trọng Lượng:600g
Chất Liệu:Gỗ & keo Epoxy trong suốt
Nghệ Sĩ:Lê Xuân Hưởng

Hết hàng
1

Kích Thước:12.3cm (Cao) x 10cm (Đường kính)
Trọng Lượng:500g
Chất Liệu:Gỗ & keo Epoxy trong suốt
Nghệ Sĩ:Lê Xuân Hưởng

Hết hàng
1

Kích Thước:17.7cm (Cao) x 10.5cm (Đường kính)
Trọng Lượng:800g
Chất Liệu:Gỗ & keo Epoxy trong suốt
Nghệ Sĩ:Lê Xuân Hưởng

Hết hàng
1

• Sản phẩm được làm từ gỗ Cao Su được cắt, ghép hoàn thiện thủ công • 4 góc bàn được bọc bằng đồng sang trọng • Ổ khóa được đúc từ đồng nguyên khối • Kích thước bàn cờ gấp: 38 x 19cm • Kích thước ô cờ: 4 x 4cm • Chiều dày hộp gấp: 6cm • Phù hợp với quân Vua 7,5cm đến 10,5 cm

Hết hàng
1

• Sản phẩm sản xuất chính từ gỗ Cao Su nguyên khối • Kích thước bàn cờ phẳng: 50x50cm •  Ô cờ vuông: 4.5×4.5cm •  Phù hợp với các quân Vua từ 10,5cm •  Lớp bề mặt được phun PU cao cấp •  Góc bàn được bọc bằng đồng sang trọng, tinh tế

Hết hàng
1

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80cm x 100cm

Hết hàng
1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Hết hàng
1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 150cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 70cm x 210cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 50cm x 70cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 50cm x 70cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80cm x 80cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 120cm x 150cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 120cm x 150cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80cm x 100cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 80cm

 Họa Sĩ:Đặng Vũ Hà
Chất Liệu:Sơn Dầu Trên Toan
Kích Thước:56cm x 30cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Danh Cường
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:100cm x 110cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 65cm x 50cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Tôn Thất Minh Nhật Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp Kích Thước: 60cm x 60cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Mai Huy Dũng Chất Liệu: Sơn Dầu trên toan Kích Thước: 160cm x 110cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Tôn Thất Minh Nhật Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp Kích Thước: 60cm x 60cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Phạm Hoàng Minh
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:155cm x 170cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Mai Huy Dũng
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:160cm x 110cm

Họa Sĩ: Mai Huy Dũng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 160cm x 110cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 110cm x 100cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Trương Trọng Quyền Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Nguyễn Xuân Việt Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm Bức tranh thế hiện sự tràn đầy cá trên thuyền, ngư dân rạng ngời sau một chuyến đánh cá và cảm xúc hạnh phúc khi gặp lại gia đình.

Hết hàng

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Họa sĩ: Tôn Thất Minh Nhật Chất liệu: Chất liệu tổng hợp Kích thước: 120cm x 100cm

Hết hàng

Họa Sĩ:Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:24cm (Dài) x 17cm (Cao) x 10cm (Rộng)

Hết hàng

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 23cm (Dài) x 17cm (Cao) x 11cm (Rộng) Trọng Lượng: 1000g

Hết hàng

Họa Sĩ:Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:22cm (Dài) x 24cm (Cao) x 11cm (Rộng)

Hết hàng

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 41cm (Dài) x 16cm (Cao) x 10cm (Rộng) Trọng Lượng: 1500g

Hết hàng

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 41cm (Dài) x 17cm (Cao) x 10cm (Rộng) Trọng Lượng: 1600g

Hết hàng

Họa Sĩ: Nguyễn Tú Quyên Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 80cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Trịnh Quế Anh Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 50cm x 50cm

Họa Sĩ: Trịnh Quế Anh Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 50cm x 50cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 50cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 90cm x 70cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 103cm x 150cm Trưa hè, nắng vàng như mật ong trải xuống làm cho lá sen cũng chói chang như muốn khoe sắc màu cùng những bông hoa tinh khiết…

Hết hàng

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 150cm x 100cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:Minh Chính
Chất Liệu:Sơn Dầu Trên Toan
Kích Thước:100cm x 150cm

Họa sĩ: Tôn Thất Minh Nhật Chất liệu: Chất liệu tổng hợp Kích thước: 200cm x 100cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Nguyễn Đức Huy Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Hết hàng

Họa Sĩ: An Đặng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 70cm x 50cm

Hết hàng

 Họa Sĩ:An Đặng
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:118cm (Đường kính)

Hết hàng

 Họa Sĩ:An Đặng
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:65cm x 120cm

Hết hàng

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 37cm (Dài) x 17cm (Cao) x 9cm (Rộng) Trọng Lượng: 1200g

Hotline
Zalo
Messenger