Khỏa Thân 26

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
 Arcylic & sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm