Khỏa Thân 29

 Họa Sĩ:Danh Cường
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:60cm x 80cm