Tình Yêu

 Họa Sĩ:Trần Ngọc Bảy
Chất Liệu:Acrylic Trên Toan
Kích Thước:90cm x 150cm