Lao Xao III

 Họa Sĩ:Danh Cường
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:120cm x 50cm