Chốn Bình Yên

 Họa Sĩ:Lê Hương
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:60cm x 80cm