Thu Về Nơi Góc Phố

 Họa Sĩ:Lê Hương
Chất Liệu:Acylic trên toan
Kích Thước:60cm x 80cm