Phố Hoa II

 Họa Sĩ:Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:130cm x 90cm