Bình Hoa Gốm Thu Hà Nội II

Họa Sĩ:Nguyễn Thu Thủy
Kích Thước:24cm (Cao) x 19cm (Rộng) x 7cm (Miệng)