Họa Sĩ Bùi Quang Lượng – Tranh Acrylic Trên Toan – Quà Tặng Quý

 Họa Sĩ:Bùi Quang Lượng
Chất Liệu:Acrylic trên toan
Kích Thước:80cm x 60cm