Bàn Trà Nghệ Thuật Cổ Liên Hoa Trì XII

Kích thước: 38cm (Đường kính) x 6.5cm (Dày)
Nghệ sĩ: Lê Xuân Hưởng