Bàn Trà Nghệ Thuật Đại Liên Hoa

Kích thước:62.5cm (Đường kính) x 6.3cm (Dày)
Nghệ sĩ:Lê Xuân Hưởng