Bàn Trà Nghệ Thuật Sen

Kích thước:  62.5cm (Đường kính) x 6.3cm (Dày)
Nghệ sĩ: Lê Xuân Hưởng