Bàn Trà Nghệ Thuật Tâm IV

Kích thước: 42cm (Đường kính) x 6.3cm (Dày)
Nghệ sĩ: Lê Xuân Hưởng