Bình Trang Trí Phú Quý

600,000

Kích Thước: 6.2cm (Cao) x 14.5cm (Đường kính)
Trọng Lượng: 640g
Chất Liệu: 268 chiếc bút chì màu, gỗ & keo Epoxy
Đặc tính: Một tác phẩm được tiện thủ công độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100%
Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng
Xuất xứ: Việt Nam