Bộ Cờ Vua Gỗ Mun & Thích – Bàn Cờ Phẳng, Hộp Đựng Cờ Gỗ Hương

  • Quân Vua: 9.7 cm
  • Quân Hậu: 8.4 cm
  • Quân Xe: 5.7 cm
  • Quân Tượng: 7.3 cm
  • Quân Mã: 6.1 cm
  • Quân Tốt: 5.1 cm
Hotline
Zalo
Messenger