Cờ Vua Ai Cập – Gỗ Mun & Gỗ Thích, Bàn Cờ Da – Luxury Chess Set

1

  • Quân Vua: 11,3cm
  • Quân Hậu: 10,8cm
  • Quân Tượng: 10,7cm
  • Quân Mã: 10cm
  • Quân Xe: 11,7cm
  • Quân Tốt: 7,7cm
  • Chất liệu ống: nhựa
Hotline
Zalo
Messenger