Đại Môn Mã VII

Họa Sĩ:Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:Sơn mài trên gỗ
Kích Thước:29cm (Dài) x 21cm (Cao) x 26cm (Rộng)