Khỏa Thân 5

 Họa Sĩ:Đào Anh Khánh
Chất Liệu:Sơn Dầu Trên Toan
Kích Thước:30cm x 40cm