Nỗi Niềm Người Phụ Nữ

 Họa Sĩ:Đặng Vũ Hà
Chất Liệu:Sơn Dầu Trên Toan
Kích Thước:150cm x 50cm