Quân Cờ Gỗ Mun – Thích (Maple) Đế Đồng – Bàn Gấp Gỗ Hương

  • Số Lượng: 32 Quân + 2 Hậu để phong Hậu cho Tốt
  • Chất liệu gỗ: Gỗ Mun, Gỗ Thích (Maple)
  • Đế:  Đáy dán Da lộn in logo Henry Le Chess
  • Tiêu chuẩn: Stauton Chess tiêu chuẩn thi đấu của FIDE và USCF
  • Vua cao: 9.7cm
  • Hậu cao: 8.4 cm
  • Xe cao: 5.7 cm
  • Tượng cao: 7.3 cm
  • Mã cao: 6.1 cm
  • Tốt cao: 5.1 cm
Hotline
Zalo
Messenger