Quân Cờ Vua Luxury Gỗ Trắc & Gỗ Thích

• Kích thước bàn cờ da 45cm * 45cm
• 16 quân cờ vua cao cấp bằng gỗ Thích
• 16 quân cờ cao cấp bằng gỗ Trắc
• Giữ trọn vẻ nguyên bản của Vân gỗ
• 4 đế đồng cổ điển gắn với 4 góc của bàn cờ
• Kích thước các quân cờ từ 5.5cm – 10.5cm
• Đế dán nỉ khắc thương hiệu Cờ vua cao cấp

 

Hotline
Zalo
Messenger