Bàn Trà Nghệ Thuật Bút Chì Màu Hình Chữ Nhật | Mẫu Bàn Trà Hiện Đại

Kích thước: 92cm (Dài) x 62cm (Rộng) x 6.3cm (Cao)
Nghệ sĩ: Lê Xuân Hưởng

Kích thước: 83cm (Dài) x 63cm (Rộng) x 6.3cm (Dày)
Nghệ sĩ: Lê Xuân Hưởng

Kích thước: 92cm (Dài) x 62cm (Rộng) x 6.3cm (Cao)
Nghệ sĩ: Lê Xuân Hưởng

Kích thước: 83cm (Dài) x 63cm (Rộng) x 6.3cm (Cao)
Nghệ sĩ: Lê Xuân Hưởng

Kích thước: 83cm (Dài) x 63cm (Rộng) x 5.8cm (Cao)
Nghệ sĩ: Lê Xuân Hưởng

Kích thước: 123cm (Dài) x 73.5cm (Rộng) x 6.3cm (Cao)
Nghệ sĩ: Lê Xuân Hưởng

Kích thước: 93cm (Dài) x 63cm (Rộng) x 6.3cm (Dày)
Nghệ sĩ: Lê Xuân Hưởng

Kích thước: 91cm (Dài) x 60cm (Rộng) x 6.3cm (Cao)
Nghệ sĩ: Lê Xuân Hưởng