Bàn Trà Nghệ Thuật Mầm Sống III

Kích thước: 83cm (Dài) x 63cm (Rộng) x 6.3cm (Cao)
Nghệ sĩ: Lê Xuân Hưởng