Bình Hoa Gốm Mây

Họa Sĩ:Nguyễn Thu Thủy
Kích Thước:39cm (Cao) x 15cm (Rộng) x 6cm (Miệng)