Chân Dung 10

 Họa Sĩ:Đặng Vũ Hà
Chất Liệu:Sơn Dầu Trên Toan
Kích Thước:80cm x 60cm