Góc Phố Cổ Hà Nội

 Họa Sĩ:Phạm Hoàng Minh
Chất Liệu:Sơn dầu trên toan
Kích Thước:140cm x 160cm