Bình Hoa Trang Trí Bút Chì Màu Hạ Vũ Đặc Biệt

1

Kích Thước: 22cm (Cao) x 15.5cm (Đường kính)
Nghệ Sĩ: Lê Xuân Hưởng